Impact Technology Centre helpt bij Innoveren & Digitaliseren

Door bedrijven, onderwijs en overheid aan elkaar te verbinden kunnen we innovaties versnellen en zo concurrentiekracht duurzaam versterken. Het innovatie team van Impact TC volgt de nieuwste ontwikkelingen en trends, bekijkt de toepasbaarheid voor de verschillende sectoren en inspireert en koppelt zo onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar. Daarnaast stelt Impact TC werkervaringsplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of mensen die kennis willen maken met de techniek.

MKB bedrijven

Voor bedrijven is het soms lastig om te kunnen innoveren. Redenen hiervoor kunnen zijn: onvoldoende kennis van nieuwe technologieƫn, budget om een project te financieren of het niet kunnen vrijmaken van eigen werknemers. Het Impact Technology Centre helpt deze bedrijven te innoveren door studenten, docenten en specialisten in te zetten op vraagstukken van MKB bedrijven.

Onderwijs

Voor het Onderwijs is het vaak een uitdaging om praktijkcases te krijgen en vooral in de ICT hoek. Impact TC probeert dit op te lossen door bedrijven en onderwijs aan elkaar te koppelen. We werken samen met universiteiten, hoger- en middelbaaronderwijs. Bijzonder maakt dat studenten buiten de onderwijsinstelling aan hun opdracht kunnen werken. Dus een bijbaan in eigen studierichting.

Werkervaringsplekken

Het bieden van werkervaringsplekken is onder andere bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep beschikt vaak over veel kwaliteiten die over het hoofd worden gezien. Maar toch; tot deze groep behoren vaak hele slimme mensen die hun plekje 'gewoon' even moeten vinden. Ze krijgen hier vaak niet de tijd en kans voor. Bij het Impact Technology Centre krijgen ze die kans wel. Daarnaast zijn statushouders en mensen die ervaring op willen doen in de techniek van harte welkom. Zo wordt de kloof met de arbeidsmarkt verkleind.

Wij, als Impact Technology Centre creeren samen een geweldige match

Voor bedrijven die laagdrempelig willen innoveren. Voor het middelbaar- en hoger onderwijs die meer aansluiting zoeken bij het bedrijfsleven voor het opdoen van praktische ervaring. Werkervaringsplekken creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij, als Impact Technology Centre willen zo een mooie match maken tussen de verschillende partijen met als doel kennis opdoen en innovatie zo een boost te geven.
  • Het voordeel voor (MIDDEN/KLEIN) bedrijven is de laagdrempeligheid, kostenplaatje + de tijd die zij besparen door het uit handen geven van het innovatie vraagstuk.
  • Buiten de onderwijsinstellingen is het voor een student ook mogelijk om aan een opdracht te werken die per uur betaald wordt. Dus een bijbaan in je eigen studierichting.
  • Voordeel voor het Onderwijs is om praktijkcases te krijgen waar studenten aan kunnen werken op het gebied van de nieuwste technologie.
  • Impact TC biedt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de ICT. Dit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en of statushouders. Zo kan iemand zijn talent ontdekken.

Waarom innoveren & digitaliseren?

Het is belangrijker om in deze veranderende wereld bij te blijven. Door te digitaliseren kunnen bedrijven hun concurrentiepositie behouden. Door technologie in te zetten, kan men ook duurzamer ondernemen. Impact TC wil op een eenvoudig manier laten zien en hier laten ervaren wat technologie voor het bedrijfsleven kan betekenen. Voor het onderwijs is de samenwerking met het bedrijfsleven erg belangrijk. Samenwerken en kennis delen is het toverwoord. Want zo kun je innovatie op heel veel vlakken een boost geven. Dit alles kan in het Impact TC!

Welke technologie zetten wij in?

Internet of Things
5G
Artificial Intelligence
Deep Learning
Big Data
Virtual Reality
Augmented Reality
Cloud
Sensoren

Enkele van onze praktijkcases

Waterstof project

We werken op dit moment aan een waterstof project. Dit samen met de bedrijven, netbeheerders en TU Delft. Hier kijken we of waterstof een goed alternatief is voor aardgas in huis. Hier hebben ook al verschillende studenten aan gewerkt en al prachtige resultaten gehaald. Er staan nog enkele waterstofprojecten op stapel. Voor de studenten zijn dit ook mooie uitdagingen.

Kwaliteit voedsel

Samen met TNO, bedrijven en studenten wordt onderzocht of we de kwaliteit van fruit en groenten kunnen monitoren tijdens transport. De technische uitdaging zit in de communicatie vanuit het buitenland naar Nederland, zowel per schip als per vrachtwagen. Het doel is om zo voedsel verspilling tegen te gaan. Ook in dit project zijn er al mooie resultaten behaald.

Verbruik & Trace Machines

Een onderzoeksvraag van een bedrijf: ze willen graag weten, waar de dure verhuurmachines staan, hoe lang ze staan, hoe lang het wordt gebruikt om zo beter inzicht te krijgen. Ook willen ze een melding als de machines worden verplaats, terwijl dat niet de bedoeling is. Aan deze opdracht werken niet alleen technische studenten, maar ook bedrijfskundige studenten. Dit project is pas gestart.

Workshops en Hackathons

Impact TC zal ook verschillende workshops geven, zowel voor het onderwijs als bedrijven. Er worden Hackathons georganiseerd voor het onderwijs met vraagstukken uit het bedrijfsleven en overheid. En 1 keer per jaar organiseren wij een open dag.

Onze partners

Impact Technology Centre
Hanzestraat 15, 7006 RH Doetinchem
Email: info@impact-sp.com

Bel ons op 0314 - 216276
Copyright Impact Technology Centre 2021 - 2024
Design & development by: Timeless Design